Mezinárodní konference Svět informačních systémů

sis-2011

Bližší informace budou postupně upřesňovány na základě jednání s hlavními partnery konference, která zahrnují také rozšíření projektu Svět informačních systémů o další platformy prezentace a diskuse nad aktuálními trendy v oblasti podnikových informačních systémů.

 

Tematické zaměření konference

Hlavní trendy

 • Aktuální trendy na světovém a domácím trhu s ICT produkty a službami
 • IS/ICT v podnicích ČR a EU 27, komparace dlouhodobých trendů – diskuse nad příčinami zaostávání podniků v ČR ve využití IS/ICT a hledání východisek
 • OPPI a jejich vliv na rozvoj českého ICT trhu, praktické zkušenosti s projekty realizovanými v rámci programů ICT v podnicích a ICT a strategické služby
 • Cloud computing – diskuse nad připraveností organizací k využití platformních a infrastrukturních služeb zajištujících provoz podnikových aplikací po internetu – možnosti, přínosy a rizika ve finanční, procesní, bezpečnostní a organizační oblasti
 • Progresivní technologie v podnikových informačních systémech (servisně orientovaná architektura, RFID, portálová řešení, technologie pro integraci podnikových aplikací atd.)
 • Inovace podnikových informačních systémů – diskuse nad zlepšováním funkčních, technologických a ergonomických vlastností nejčastěji požadovaných zákazníky

svetis-3

Moderní podnik a efektivní IS/ICT

 • Efektivní výběr, nasazení a provoz IS/ICT v podmínkách výrobních, obchodních a servisních organizací
 • Hodnocení efektivnosti a řízení investic do IS/ICT
 • Cenová politika dodavatelských organizací, optimalizace nákladů na implementační projekty a servisní služby
 • Metodika štíhlé implementace a její efekty při nasazení a provozu ERP systému
 • Multiplikační efekty implementace podnikových informačních systémů
 • Lidé jako nositelé iniciativy při efektivním využívání a rozvoji IS/ICT v moderní organizaci, diskuse nad hlavními personálními aspekty podnikové informatiky

svetis-2

Kritické procesy

 • Řízení lidských zdrojů jako průřezového podnikového procesu v rámci moderního informačního systému
 • Trendy v oblasti plánování a řízení výroby, využití netradičních metod a technologií
 • Podpora manažerského rozhodování, řízení výkonnosti a růstu hodnoty organizace
 • Správa podnikového obsahu, řízení dokumentů aneb jak se stát bezpapírovou firmou
 • Řízení kooperací, údržby, centralizace nákupu, optimalizace skladového hospodářství a řízení dalších klíčových procesů výrobní, obchodní nebo servisní organizace
 • Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, využití mobilního a analytického CRM, využití pokročilých SRM aplikací ve firmách s rozsáhlými dodavatelsko-odběratelskými vztahy

svetis-1

Témata preferovaná pro případové studie a prezentace zajímavých IT řešení

 • Využití netradičních modelů dodávky a provozu IS/ICT, outsourcing, cloud computing
 • Řízení lidských zdrojů, Talent Management
 • Výroba a logistika, MES a APS systémy
 • Implementační projekty generující multiplikační efekty využití ICT
 • Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů
 • Řízení dodavatelských řetězců (SCM)
 • Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Podpora vrcholového rozhodování, Corporate Performance Management
 • Enterprise Application Integration a portálová řešení
 • RFID a technologie podporující kolaborativní plánování v dodavatelských řetězcích

svetis-4

 
English German

Pořadatelé

logo-cvis

logo-itsystems

logo-vut

Tvorba www - Webservis